top of page

Положення про програму «Коло Дому» Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український Дім»

1. Загальні положення 

1.1. Програма «Коло Дому» є програмою Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український Дім» (далі — Український Дім) з розвитку партнерства та взаємної підтримки між культурною інституцією і суспільством.

1.2. Програма «Коло Дому» створена задля об’єднання організацій, фондів і приватних осіб, які готові спрямувати свої зусилля на розвиток української культури та реалізацію широкої програми національної культурної інституції, якою є Український Дім.

1.3. Програма «Коло Дому» є адаптованим втіленням світової традиції клубної підтримки музеїв або інших культурних інституцій, з урахуванням сучасних реалій та актуальних суспільних потреб. 

1.4. Об’єднання у межах програми «Коло Дому» не є юридичною особою.

1.5. Метою програми «Коло Дому» є всебічне сприяння діяльності Українського Дому та ефективній реалізації його програм, спрямованих на розвиток культурного простору, презентацію української культури, створення платформи суспільного діалогу. 

1.6. Учасниками програми «Коло Дому» є юридичні та фізичні особи, які готові долучитися до неї задля підтримки української культури та реалізації програм, спрямованих на розвиток культурного простору. 

1.7. Участь у програмі «Коло Дому» надає можливість бути постійними активними учасниками культурного життя Українського Дому.

1.8. Основні культурні програми Українського Дому:

 • Виставкова;

 • Освітня;

 • Про_Українське;

 • Кіно;

 • Музична;

 • Літературна;

 • Діалогова;

 • Молодіжна.

1.9. Внески учасників програми спрямовуються на реалізацію цих програм, а саме:

 • організацію та забезпечення проведення виставкових проєктів; 

 • організацію та проведення освітніх подій — лекцій, екскурсій, майстер-класів;

 • реалізацію просвітницької програми про українську культуру — організацію лекцій, інтерв’ю, створення відеоматеріалів, дайджестів тощо; 

 • проведення кінопоказів, фестивалів, зустрічей та обговорень;

 • підготовку та проведення концертів, музичних перформансів, вистав;

 • організацію літературних подій, читань, проведення презентацій книжок; 

 • діяльність молодіжної програми та молодіжної редакції;

 • підготовку та проведення діалогів, дискусій на актуальну тематику;

 • проведення культурних, мистецьких, музичних, освітніх та інших заходів, які спрямовані на розвиток українського суспільства.

2. Участь у програмі

2.1. Учасниками програми «Коло Дому» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи, які є резидентами або нерезидентами України.

2.2. Участь у програмі «Коло Дому» засвідчується через придбання картки, що є річним квитком на виставкові проєкти Українського Дому й одночасно благодійним внеском, спрямованим на підтримку програмної діяльності інституції, або ж через надання будь-якої партнерської підтримки — фінансової, технічної, консультативної тощо. 

2.3. Програма «Коло Дому» передбачає індивідуальну та корпоративну участь у програмі.

2.4. Індивідуальна участь у програмі «Коло Дому» визначається щорічним внеском, здійсненим фізичною особою у порядку, визначеному цим Положенням, а також отриманням індивідуальної картки програми.

2.5. Корпоративна участь у програмі «Коло Дому» визначається щорічним внеском, здійсненим юридичною особою у порядку, визначеному цим Положенням, а також отриманням корпоративної картки програми.

2.6. Внесок учасника програми «Коло Дому» може бути здійснено як у грошовій формі, так і у формі виконання робіт або ж надання послуг — організаційних, консультативних, технічних тощо, зокрема й розміщення інформації у медіа або інших ресурсах. 

2.8. Внесок учасника програми «Коло Дому» може бути здійснено через дарування твору мистецтва або іншого предмету, зберігання та його передання до фондової колекції Українського Дому на основі укладеного акту про дарування або постійне зберігання.

2.9. Учасники програми «Коло Дому» отримують картки індивідуальної або корпоративної участі, відповідно до яких отримують певні можливості, встановлені цим Положенням. 

2.10. Участь у програмі «Коло Дому» поновлюється щорічно здійсненням внеску фізичних або юридичних осіб через придбання річного квитка, у грошовій формі, або у формі надання безоплатних послуг, або дарування творів мистецтва та предметів зберігання. 

2.11. Термін участі у програмі «Коло Дому» та дії картки — 1 рік відповідно до дати, вказаної на індивідуальній або корпоративній картці програми.

2.12. Картка програми «Коло Дому» виконуватиме функцію річного вхідного квитка на виставкові проєкти та екскурсії Українського Дому, а також надаватиме низку унікальних можливостей, як-от запрошення на спеціальні події, концерти, кінопокази та інші культурні заходи.

2.13. Учасники програми «Коло Дому» мають право поширювати інформацію про участь у програмі «Коло Дому» у формі, визначеній цим Положенням: «учасник програми «Коло Дому».

 

3. Індивідуальна участь у програмі 

3.1. Індивідуальним учасником програми «Коло Дому» може стати фізична особа, яка придбала картку програми, що є річним квитком на виставкові події Українського Дому у порядку, встановлену цим Положенням. 

3.2. Щорічний внесок у розмірі 1000 грн дозволяє отримати картку індивідуального учасника програми «Коло Дому» і такі можливості:

 • відвідування виставкових проєктів без обмежень — для 2-х (двох) осіб протягом року; 

 • відвідування екскурсій — для 2-х (двох) осіб у межах виставкових проєктів без додаткової оплати;

 • запрошення на спеціальні події, організовані Українським Домом. 

3.3. Щорічний внесок у розмірі понад 25000 грн дозволяє отримати картку індивідуального учасника програми й такі можливості:

 • відвідування виставкових проєктів без обмежень — для 5-ти (п’яти) осіб протягом року; 

 • відвідування екскурсій у межах виставкових проєктів без додаткової оплати;

 • право на індивідуальну екскурсію виставковим проєктом;

 • запрошення на спеціальні події, організовані Українським Домом; 

 • подяка на сайті та у соціальних мережах Українського Дому.

3.4. Фізичні особи, що зробили вагомий внесок у реалізацію програм Українського Дому, отримують спеціальні можливості, визначені індивідуальною угодою. 

3.5. Фізичні особи, що зробили внесок у формі дарування творів мистецтва або інших предметів зберігання відповідно до законодавства України, отримують картку учасника програми та індивідуальні можливості в залежності від цінності переданого твору або предмету зберігання. 

 

4. Корпоративна участь у програмі 

4.1. Корпоративним учасником програми «Коло Дому» може стати юридична особа — резидент або нерезидент України, — яка зробила внесок в реалізацію програм Українського Дому у грошовій або іншій формі у порядку, передбаченому цим Положенням. 

4.2. Щорічний внесок у сумі від 50000 грн дозволяє отримати картку корпоративного учасника й такі можливості:

 • відвідування виставкових проєктів без обмежень — для 10 (десяти) осіб протягом року;

 • відвідування екскурсій у межах виставкових проєктів без додаткової оплати;

 • право на спеціальну екскурсію виставковим проєктом для групи; 

 • запрошення на спеціальні події, організовані Українським Домом; 

 • подяка на сайті та у соціальних мережах Українського Дому.

4.5. Юридичні особи, що зробили значний внесок у діяльність інституції, отримують ексклюзивні можливості, визначені індивідуальною угодою. 

4.6. Юридичні особи, що зробили вагомий внесок у формі виконання робіт або надання послуг, отримують привілеї учасника програми відповідно до вартості таких робіт чи послуг та отримують спеціальні можливості, визначені індивідуальною угодою.

4.7. Юридичні особи, що зробили внесок у формі дарування творів мистецтва або інших предметів зберігання відповідно до законодавства України, отримують картку учасника програми та можливості корпоративного учасника в залежності від цінності переданого твору або предмету зберігання.

5. Порядок обліку та витрат коштів, отриманих від учасників Програми 

5.1. Грошові кошти, отримані у формі внесків учасників програми «Коло Дому» або у вигляді іншої підтримки програм Українського Дому, надходять на рахунок підприємства і використовуються на реалізацію програми Українського Дому відповідно до положень Статуту та законодавства України.

5.2. Звіт щодо реалізації програми «Коло Дому» включається до річної звітності Українського Дому. 

bottom of page